ส่งข้อความถึงเรา

กองแผนงาน

สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

ที่อยู่ & แผนที่

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ที่อยู่ : กองแผนงาน ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : 025869002
อีเมล : planning@op.kmutnb.ac.th
เวลาทำการ : จันทร์–ศุกร์ : 8.00 - 16.00 น.