รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต

รุ่นปีการศึกษา 2564
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2563
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2562
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2561
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2560
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2559
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2558
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ย้อนหลัง (ดาวน์โหลด pdf) รุ่นปีการศึกษา 2554 - 2564
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา