รายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต

รุ่นปีการศึกษา 2564 (PDF)
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2563 (PDF)
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2562 (PDF)
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2561 (PDF)
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2560 (PDF)
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2559 (PDF)
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รุ่นปีการศึกษา 2558 (PDF)
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
รายงานการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554-2564 (ดาวน์โหลด pdf)
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา