โครงการจัดการความรู้ภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) โรคฮิตของคนทำงาน"

โครงการจัดการความรู้ภายในของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง "ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) โรคฮิตของคนทำงาน"