แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เล่มแผนฯ 13 มจพ.

อ่านต่อ

การมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

รับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/690523955944072และ

อ่านต่อ

รายงานผลงานอันทรงเกียรติและนวัตกรรมดีเด่นของ มจพ.

อ่านต่อ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)

อ่านต่อ

KMUTNB General Information Bulletin 2021-2022

อ่านต่อ

การประชุมเสวนาเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มจพ

รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTubeลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

อ่านต่อ