เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ผู้อำนวยการเเผนงาน เเละนักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน

อ่านต่อ

การติดตามผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

การติดตามผลการดำเนินงานตามเเผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ของมหาวิทยาลัย ณ

อ่านต่อ

โครงการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน

โครงการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน Sun of Thailand (Sustainable University Network of

อ่านต่อ

กองแผนงานร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก

ชาวกองแผนงานและหน่วยงานใกล้เคียงท่านใดยังไม่มีถุงผ้า มาใช้บริการ "ถุงผ้าให้ยืม" ของกองแผนงานได้นะคะ

อ่านต่อ